Katastrofeissa lapset kärsivät eniten: turvallinen kotiympäristö tuhoutuu, koulunkäynti keskeytyy ja hyväksikäytön tai kaltoinkohtelun todennäköisyys lisääntyy.

Jaamme pakolaisleireillä ruokaa, puhdasta vettä sekä mjuita hätäaputarvikkeita. Huolehdimme yksin jääneistä lapsista. Lisäksi perustamme turvallisia tiloja, joissa lapset voivat keskittyä leikkiin tai harrastamiseen. Samalla he saavat psykososiaalista tukea, joka auttaa käsittelemään koettuja asioita.

Lahjoituksesi suunnataan aina sinne, missä apua tarvitaan eniten.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close